Εγκυκλοπαίδειες-Λεξικά
Κωδικός
Στοιχεία βιβλίου
Δανεισμός
ΒΣΓ.Ε.01
Λεξικό της Κοινής Ελληνικής εκδ. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών
Στο ράφι
ΒΣΓ.Ε.02
Μπαμπινιώτης , Γιώργος, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Στο ράφι
ΒΣΓ.Ε.03
Νέο ελληνικό λεξικό, Εκδοτική Αθηνών
Στο ράφι
ΒΣΓ.Ε.04
Ετυμολογικό λεξικό, Εκδ. Ν.Π. Αδριώτη
Στο ράφι
ΒΣΓ.Ε.05
Σμυρνιωτάκης, Γ., Το πολυλεξικό του μαθητή
Στο ράφι
ΒΣΓ.Ε.06
Κλιμένκο, Νεοελληνικό-Ουκρανικό Λεξικό
Στο ράφι
ΒΣΓ.Ε.07
Πανομαρόκ, Αλ. Λεξικό
Στο ράφι
ΒΣΓ.Ε.08
Επιτομή του λεξικού της Μεσαιωνικής Ελλάδας, τόμος Α’, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Στο ράφι
ΒΣΓ.Ε.09
Επιτομή του λεξικού της Μεσαιωνικής Ελλάδας, τόμος Β’, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Στο ράφι
ΒΣΓ.Ε.10
Ερμηνευτικό λεξικό Νεας Ελληνικής Γλώσσας Α’ Β’ Γ’ Γυμνασίου, εκδ. Ο.Ε.Δ.Β.
Στο ράφι
ΒΣΓ.Ε.11
Λεξικό λογοτεχνικών όρων, εκδ. Ο.Ε.Δ.Β.
Στο ράφι
ΒΣΓ.Ε.12
Ουκραϊνα, Παιδική Εγκυκλοπαίδεια
Στο ράφι
ΒΣΓ.Ε.13
Κυριακόβ, Ρωσσο-Ρουμεϊκό Νεοελληνικό
Στο ράφι
ΒΣΓ.Ε.14
Σεργκε Μπερτινο, Η εποποιϊα των εξερευνήσεων-Ξηρά
Στο ράφι
ΒΣΓ.Ε.15
Σεργκε Μπερτινο, Η εποποιϊα των εξερευνήσεων-Θάλασσα
Στο ράφι
ΒΣΓ.Ε.16
Icart Antoine, Η εποποιϊα των εξερευνήσεων-Ουρανός
Στο ράφι
ΒΣΓ.Ε.17
Κρεϊν Νικ, Παγκόσμιος Άτλαντας, εκδ. Ψυχογιός
Στο ράφι
ΒΣΓ.Ε.18
Ο θαυμαστός κόσμος των γνώσεων, τόμοι 4,5,7,11, εκδ. Νίκας
Στο ράφι
ΒΣΓ.Ε.19
Βασιλάκης, Κώστας,Τα πουλιά που ζουν στους αγρούς, εκδ. Λιβάνη
Στο ράφι
ΒΣΓ.Ε.20
Βασιλάκης, Κώστας, Τα πουλιά που ζουν στο νερό, εκδ. Λιβάνη
Στο ράφι
ΒΣΓ.Ε.21
Λιβάνη, Γιώτα, Πάνω απ’ όλα η φαντασία, εκδ. Λιβάνη
Στο ράφι