Διδακτικό υλικό

Κωδικός
Στοιχεία βιβλίου
Δανεισμός
ΒΣΓ.ΔΥ.01
Λεξιλογικές ασκήσεις Μανόλη Τριανταφυλλίδη για 5η και 6η Δημοτικού, εκδ. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών
Στο ράφι
ΒΣΓ.ΔΥ.02
Η ελληνική γλώσσα ως β’ ξένη γλώσσα, Πανεπιστήμιο Πατρών, Π.Τ.Δ.Ε. τόμος 1
Στο ράφι
ΒΣΓ.ΔΥ.03
Η ελληνική γλώσσα ως β’ ξένη γλώσσα, Πανεπιστήμιο Πατρών, Π.Τ.Δ.Ε. τόμος 2

ΒΣΓ.ΔΥ.04
Βουγιούκας Α., Το γλωσσικό μάθημα στην πρώτη βαθμίδα της νεοελληνικής εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανπειστήμιο Θεσσαλονίκης, τόμοι 3
Στο ράφι
ΒΣΓ.


ΔΥ.05
Τριανταφυλλίδη Μανόλη, Λεξιλογικές ασκήσεις, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών
Στο ράφι
ΒΣΓ.ΔΥ.06
Εκπαιδευτικό μεθοδικό υλικό πιστοποίησης δασκάλων Νεοελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και κουλτούρας των Ελλήνων της Ουκρανίας
Στο ράφι
ΒΣΓ.ΔΥ.07
Λίγα τραγούδια για την τάξη, Τετράδιο Μαθητή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπσιτήμιο Αθηνών
Στο ράφι
ΒΣΓ.ΔΥ.08
Καρτέλες-Ένωσε συλλαβές για να φτιάξεις λέξεις
Στο ράφι
ΒΣΓ.ΔΥ.09
Διαπολιτισμική Αγωγή «Η λαϊκή αγορά»
Στο ράφι
ΒΣΓ.ΔΥ.10
Αναστασιάδης, Νέα Διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων, 6 τόμοι
Στο ράφι
ΒΣΓ.ΔΥ.11
Τα τραγούδια μας, Σχολικά και άλλα, εκδ. Περιβολάκι
Στο ράφι
ΒΣΓ.ΔΥ.12
Ελληνική γλώσσα για όλους-Γραμματική 2
Στο ράφι
ΒΣΓ.ΔΥ.13
Φυλλάδιο ανάλυσης βημάτων ελληνικών παραδοσικαών χορών
Στο ράφι
ΒΣΓ.ΔΥ.14
Υλικό Ολυμπιακής Παιδείας (κασέτα-dvd)
Στο ράφι
ΒΣΓ.ΔΥ.15
Ελληνικά τραγούδια για φωνή με φόρτε πιάνο, Κρατικές Μουσικές εκδόσεις
Στο ράφι
ΒΣΓ.ΔΥ.16
Κακολύρη, Ιωάννα,Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Στο ράφι
ΒΣΓ.ΔΥ.17
Νεοελληνική Γραμματική της Ελληνικής, Ίδρυμα Νεοελληνικών Σπουδών
Στο ράφι
ΒΣΓ.ΔΥ.18
Βήματα μπροστά, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ
Στο ράφι
ΒΣΓ.ΔΥ.19
Ελληνικά από το κείμενο στη λέξη, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ
Στο ράφι
ΒΣΓ.ΔΥ.20
Γραμματική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Α,Β,Γ, Γυμνασίου, Ο.Ε.Δ.Β.
Στο ράφι
ΒΣΓ.ΔΥ.21
Θάλασσα (Περιοδικό Νηπιαγωγείου), ΥΠΕΠΘ
Στο ράφι
ΒΣΓ.ΔΥ.22
Κλειδιά της Ελληνικής Γραμματικής, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ
Στο ράφι
ΒΣΓ.ΔΥ.23
Κλειδιά της Ελληνικής Γραμματκής, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ
Στο ράφι
ΒΣΓ.ΔΥ.24
Χαραλαμπόπουλου, Ν.,Επικοινωνώ στα Ελληνικά
Στο ράφι
ΒΣΓ.ΔΥ.25
Η γλώσσα μου
Στο ράφι
ΒΣΓ.ΔΥ.26
Θώδης, Κ. Η δύναμη της ομάδας
Στο ράφι
ΒΣΓ.ΔΥ.27
Ρίτοβα, Μ. Τα ελληνικά
Στο ράφι
ΒΣΓ.ΔΥ.28
Πράγματα και Γράμματα, τεύχος 2ο , Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ
Στο ράφι
ΒΣΓ.ΔΥ.29
Ελληνική Γλώσσα, Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη
Στο ράφι
ΒΣΓ.ΔΥ. 30
Μπαμπινιώτης, Γ. Ελληνική Γλώσσα, Βοήθημα Γλωσσάρι
Στο ράφι
ΒΣΓ.ΔΥ. 31
Γεια σας (Βιβλίο Μαθητή)
Στο ράφι
ΒΣΓ.ΔΥ.32
Οι κλασικές γλώσσες, Κέντρο ελληνικής Γλώσσας
Στο ράφι
ΒΣΓ.ΔΥ.33
Μπαμπινιώτης, Γ., Ελληνική Γλώσσα Εγχειρίδια διδασκαλίας της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας
Στο ράφι
ΒΣΓ.ΔΥ. 34
Γεωργογιάννης, Π., Γλωσσάρι για Ρωσόφωνους
Στο ράφι
ΒΣΓ.ΔΥ.35
Γλώσσες στην Ευρώπη, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Στο ράφι
ΒΣΓ.ΔΥ.36
Στη χώρα του Αριστοτέλη (ασκήσεις), Studio Press
Στο ράφι
ΒΓΣ.ΔΥ.37
Στη χώρα του Αριστοτέλη (επίπεδο αρχαρίων), Studio Press
Στο ράφι
ΒΓΣ.ΔΥ.38
Στη χώρα του Αριστοτέλη

ΒΓΣ.ΔΥ.39
Τλούντα, Σ., Νέα Ελληνικά
Στο ράφι
ΒΓΣ.ΔΥ.40
Στη χώρα του Αριστοτέλη (βιβλίο 2ο)
Στο ράφι
ΒΓΣ.ΔΥ.41
Στη χώρα του Αριστοτέλη
Στο ράφι
ΒΓΣ.ΔΥ.42
Προλεγόμενα Αναλυτικού Προγράμματος Ελληνικής Εκπαίδευσης, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ
Στο ράφι
ΒΓΣ.ΔΥ.43
Γλώσσα Ιδιωματισμοί και εκφράσεις(βιβλίο ασκήσεων)εκδ. STUDIO PRESS
Στο ράφι
ΒΓΣ.ΔΥ.44
Τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα, εκδ. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών
Στο ράφι
ΒΓΣ.ΔΥ.45
Ελληνικά! Γιατί όχι; (τετράδιο δρασητριοτήτων) Εκδ. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ
Στο ράφι
ΒΓΣ.ΔΥ.46
Ελληνικά! Γιατί όχι; (Βιβλίο Μαθητή) Εκδ. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ
Στο ράφι
ΒΓΣ.ΔΥ.47
Ελληνικά! Γιατί όχι; (Βιβλίο Μαθητή) Εκδ. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ

ΒΓΣ.ΔΥ.48
Γλώσσα Ιδιωματισμοί και εκφράσεις(βιβλίο μαθητή)εκδ. STUDIO PRESS
Στο ράφι
ΒΓΣ.ΔΥ.49
Αερόστατο-Περιοδικό (Τεύχη 133,136,136,137138,139,140,143,146,152,154
Στο ράφι
ΒΓΣ.ΔΥ.50
Ελληνική Διεθνής Γλώσσα-Περιοδικό (Τεύχη 66-85)
Στο ράφι
ΒΓΣ.ΔΥ.51
Βήματα μπροστά, επίπεδο 4ο, τεύχος 3ο
Στο ράφι
ΒΓΣ.ΔΥ.52
Οδηγίες εισαγωγής γλωσσοδιδακτικού υλικού, εκδ. Πανεπιστήμιο Αθηνών
Στο ράφι
ΒΓΣ.ΔΥ.53
Διαλέγω και διαβάζω, εκδόσεις Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Στο ράφι
ΒΓΣ.ΔΥ.54
Γεωργογιάννης, Π.,Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα-Παράρτημα Γραμματικής
Στο ράφι
ΒΓΣ.ΔΥ.55
Γεωργογιάννης, Π., Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα-Γλωσσάρι για Ρωσόφωνους
Στο ράφι
ΒΓΣ.ΔΥ.56
Λυκέσας, Χ., Οι ελληνικοί χοροί
Στο ράφι
ΒΓΣ.ΔΥ. 57
Γρηγορίου, Μ., Μουσική για παιδιά
Στο ράφι
ΒΓΣ.ΔΥ.58
Αναλυτικά προγράμαμτα για τη διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας
Στο ράφι
ΒΓΣ.ΔΥ.59
Κάψας, Α.,Ανθολόγιο σχολικών τραγουδιών
Στο ράφι
ΒΓΣ.ΔΥ.60
Στάικος, Κωνσταντίνος, Χίλια χρόνια πριν τον αιώνα μου (cd)-Ιστορικό χρονολόγιο
Στο ράφι
ΒΓΣ.ΔΥ.61
Ιορδανίδου, Άννα, Τα ρήματα της Νέας Ελληνικής, εκδ. Πατάκης
Στο ράφι
ΒΓΣ.ΔΥ.62
Χρυσάφης, Χρήστος, Η ελληνική γλώσσα
Στο ράφι
ΒΓΣ.ΔΥ.63
Δεσύπρη, Ευαγγελία, Το τετράδιο της πρώτης μου γραφής, Εκδ. Παπαδόπουλος
Στο ράφι
ΒΓΣ.ΔΥ.64
Αναγνώστου, Φανή,Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης και ορθογραφίας, εκδ. Πατάκης
Στο ράφι
ΒΓΣ.ΔΥ.65
Δαμιανάκης, Μιχάλης, Επίπεδα και κριτήρια πιστοποίησης της Ελληνομάθειας, εκδ. Ε.ΔΙΑ.ΜΕ.Ε
Στο ράφι
ΒΓΣ.ΔΥ. 66
Η ελληνική ως δεύτερη ή κένη γλώσσα, εκδ. Πανεπιστήμιο Πατρών
Στο ράφι
ΒΓΣ.ΔΥ.67
Παπαδόπουλος, Ν., Καρτέλες «Μαθάινω την ώρα», εκδ. Παπαδόπουλος
Στο ράφι