Δανεισμός

Ο/Η ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση στα βιβλία της βιβλιοθήκης μας με τους κάτωθι τρόπους:

Μακροχρόνιος Δανεισμός

Οι ενδιαφερόμενοι που βρίσκονται εκτός της έδρας του Συντονιστικού Γραφείου μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στο ιστολόγιο της βιβλιοθήκης αναγράφοντας τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου, τους τίτλους των βιβλίων που τους ενδιαφέρουν με τον αντίστοιχο κωδικό και το επιθυμητό διάστημα δανεισμού.

Στη συνέχεια θα έρθουμε σε επαφή μαζίτ ους προκειμένου να υπάρξει συνεννόηση για τον τρόπο αποστολής και επιστροφής των βιβλίων. Στις περισσότερες περιπτώσεις είμαστε σε θέση να αποστείλλουμε τα βιβλία ταχυδρομικά. Ο παραλήπτης δεσμεύεται να αποστείλει τα βιβλία μετά το πέρας του διαστήματος δανεισμού με δική του χρέωση.

Βραχυχρόνιος Δανεισμός

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης και να αναγνώσουν τους επιθυμητούς τίτλους βιβλίων. Σε περίπτωση βραχύχρονου δανεισμού (μία δύο μέρες), οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική φόρμα η οποία χορηγείται από το Γραφείο μας.

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Συντονιστικό Γραφείο.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sge-mariupol.gr