Κατηγορίες

Η βιβλιοθήκη μας έχει δομηθεί με βάση τις παρακάτω κατηγορίες:


  1. Εγκυκλοπαίδειες-λεξικά
  2. Διδακτικό υλικό
  3. Πολιτισμός-Τέχνες
  4. Ιστορία
  5. Λογοτεχνία-Ποίηση
  6. Διάφορα
Ειδική θεματική βιβλιοθήκη: "Λογοτεχνία για παιδιά και εφήβους: μετανάστευση και προσφυγιά"
  1. Μετανάστευση
  2. Προσφυγιά